Opłaty za przedszkole

Opłata składa się z dwóch części:

Opłata za pobyt uzależniona jest od czasu przebywania dziecka w przedszkolu. Aktualnie kwestie opłat, a także system ulg, reguluje Uchwała nr LXXXVII/1622/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30. 06. 2023r.

W godz. 8:00 – 13.00 rodzice nie wnoszą żadnej opłaty. Za każdą godzinę od godz. 6:00 do godz. 8:00 i od godz. 13.00 do godz. 17.00  opłata wynosi 1.30 zł.

Opłata za wyżywienie wynosi 12 zł za dzień.

Szczegółowe warunki opłat za przedszkole reguluje Statut Przedszkola