Opłaty za przedszkole

Opłata składa się z dwóch części:

  1. Opłata za pobyt uzależniona jest od czasu przebywania dziecka w przedszkolu. Aktualnie kwestie opłat, a także system ulg, reguluje Uchwała nr LIV/806/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 09.07.2013r.
    W godz. 8:00 – 13.00 rodzice nie wnoszą żadnej opłaty. Za każdą godzinę od godz. 6:00 do godz. 8:00 i od godz. 13.00 do godz. 17.00  opłata wynosi 1 zł.
  2. Za żywienie opłata wynosi 9,50 zł za dzień.

Wpłaty należy dokonać do 10-go każdego miesiąca, zgodnie z rozliczeniem dostępnym na platformie iPrzedszkole, na odpowiednie konto przedszkola (osobne konto dla opłat za pobyt i osobne dla opłat za żywienie) z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc.
Opłaty naliczane są z góry. Kwoty za nieobecność dziecka odliczane są w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Szczegółowe warunki opłat za przedszkole reguluje statut przedszkola.

Rozmiar czcionki
Kontrast