Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego

Logo programu Tablit

Przedszkole nr 144 „Wesoła Gromada” od września 2013 r. przystąpiło do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz UAM Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Teoretycznych Podstaw Edukacji w Poznaniu.

TABLIT jest innowacyjnym programem wychowania przedszkolnego. Jego celem jest umożliwienie dzieciom poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie.

Program opiera się na 3 filarach teoretycznych:

 1. Konstruktywistycznej teorii wiedzy
 2. Koncepcji rozwoju L.S. Wygotskiego (ukazującej związek pomiędzy używaniem narzędzi i znaków, w tym języka, a rozwojem umysłowym).
 3. Wczesnej akwizycji języka obcego.

Główne elementy TABLITU:

 1. Zgodny z podstawą programową ( w wielu aspektach ją poszerza)
 2. Metoda projektów
 3. Metoda modelowania dialogów Questioning the Author
 4. Platforma e-learningowa przystosowana do użytku na tablicach multimedialnych i tabletach
  • CASUM (Conversation About Using Multimedia) – interaktywne sytuacje edukacyjne, na bazie których dzieci pogłębiają rozumienie problem
  • TUTORIALE – krótkie filmiki prezentujące główne idee danego projektu.
 5. Nauka języka angielskiego zintegrowana z programem wychowania przedszkolnego (nauczyciel edukacji przedszkolnej nie musi znać języka angielskiego).
 6. W każdej grupie w ciągu roku realizowanych jest 9 projektów edukacyjnych (każdy trwa około 4 tygodni).

Oficjalna strona programu