Rumcajsy

Grupa „Rumcajsy” to dzieci 6-letnie. Z dziećmi pracują nauczycielki: mgr Marta W. oraz mgr Agnieszka N. Rolę pracownika obsługowego w tej grupie pełni pani Beata W.

Dzieci bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w różnych zajęciach i zabawach, lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Wiele radości sprawiają nam zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy.