Rumcajsy

Grupa „Rumcajsy” to dzieci 6-letnie. Z dziećmi pracują nauczycielki: mgr Monika D. oraz mgr Joanna W. Rolę pracownika obsługowego w tej grupie pełni pani Anna K.

Dzieci bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w różnych zajęciach i zabawach, lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Wiele radości sprawiają nam zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy.