Cypiski

Grupa „Cypiski” to dzieci 3 – letnie. Z dziećmi pracują dwie nauczycielki: mgr Agnieszka Z. – G. oraz Karolina P. Pracownikiem obsługowym w tej grupie jest pani Karolina F. Pomocą nauczyciela jest pani Marta R.

Dzieci adaptują się do nowych warunków przedszkolnych, poznają salę, najbliższe otoczenie. Maluszki będą uczyć się samodzielności podczas posiłków, ubierania się oraz czynności higienicznych. Poznajemy zasady panujące w przedszkolu oraz staramy się ich przestrzegać.