Cypiski

Grupa „Cypiski” to dzieci 4 – letnie. Z dziećmi pracują dwie nauczycielki: mgr Karolina Wylegała oraz mgr Magdalena Bajaczyk. Pracownikiem obsługowym w tej grupie jest pani Anna Orzechowska.

Dzieci adaptują się do nowych warunków przedszkolnych, poznają salę, najbliższe otoczenie. Maluszki będą uczyć się samodzielności podczas posiłków, ubierania się oraz czynności higienicznych. Poznajemy zasady panujące w przedszkolu oraz staramy się ich przestrzegać.

Rozmiar czcionki
Kontrast