Bez kategorii

Dyżur letni

Urząd Miasta Poznania                                                                                                          POZnan

Wydział Oświaty

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Poznań, 09 marca 2021 r

Szanowni Państwo,

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania w załączonych tabelach informuje o terminach pracy poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w miesiącu lipcu i sierpniu 2021r.

Deklaracje o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny składacie Państwo w macierzystej placówce w dniach od 15-31 marca 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że Wydział Oświaty planuje stworzenie grupy „międzyprzedszkolnej” w sześciu szkołach podstawowych w centrum miasta, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Wszyscy z Państwa, którzy zdecydowanie potrzebują opieki dla swoich dzieci w okresie lipca lub sierpnia będą mieli możliwość zapisu dziecka na 2 – tygodniowy dyżur w placówce wskazanej przez organ prowadzący.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad zapisu dziecka do oddziału „międzyprzedszkolnego” będzie podany na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/dvzurvwakacv’ne/w terminie późniejszym.

Z poważaniem

Zastępca dyrektora

Wiesław Banaś

Urząd Miasta Poznania, Wydział Oświaty, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań tel. +48 61 878 42 01, fax +48 61 873 42 02, mail: ow@um.poznan.pl, www.poznan.pl