Bez kategorii

Dyżur letni

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA POZNANIA

Poznań, 5 marca 2021 r.

Szanowni Rodzice dzieci uczęszczających do poznańskich przedszkoli,

piszę do Państwa w trudnej dla wszystkich sytuacji, która od prawie roku nakłada na nas zmianę m.in. dotychczasowych zasad w organizacji opieki przedszkolnej. Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkoli konieczne było przygotowanie i zaplanowanie nowych rozwiązań, które będą zgodne z wytycznymi władz centralnych, będą gwarantować bezpieczeństwo i umożliwią rodzicom skorzystanie przez ich dzieci z opieki przedszkolnej w czasie wakacji.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wciąż określają zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli. Zaleca się w nich m.in. unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi oraz taką organizację pracy, by w marę możliwości dzieci z poszczególnych grup nie stykały się. Poczucie odpowiedzialności oraz poświęcenie nauczycieli i pracowników oświaty decydują o tym, że najmłodsi mieszkańcy Poznania mogą korzystać z opieki i nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w bezpiecznych warunkach. Zarówno nauczyciele jak i pracownicy administracji i obsługi podejmują codziennie nieoceniony trud opatrzony dużym ryzykiem.

W związku ž powyższym biorąc pod uwagę przesłanki bezpieczeństwa, ale też zapewnienia nauczycielom przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prawa do urlopu w okresie letnim oraz umożliwienie przeprowadzenia niezbędnych remontów w poszczególnych placówkach organizujemy pracę w lipcu i sierpniu w następującym systemie•.

> 5 tygodni placówka otwarta, około 3,5 tygodnie placówka zamknięta.

Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. +48 61878 53 17, fax +48 61 878 53 60, włvw.poznan.pl

Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. +48 61 878 53 17, fax +48 61878 53 60, www.poznan.pl

Określenie tygodni otwarcia przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zostały wypracowane z dyrektorami poszczególnych placówek, którzy uzgadniali te terminy z radami rodziców.

Jednocześnie planujemy, by dla rodziców, którzy bezwzględnie potrzebować będą dłuższej opieki niż gwarantowane w macierzystym przedszkolu 5 tygodni, utworzenie grup międzyprzedszkolnych w szkołach podstawowych, w których w bieżącym roku szkolnym funkcjonują oddziały przedszkolne.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o racjonalne planowanie opieki wakacyjnej dla swoich dzieci. Nauczyciele oraz pracownicy przedszkoli i szkół podstawowych już w ubiegłym roku — podczas pierwszej fali pandemii zrezygnowali z części urlopów wypoczynkowych. Teraz oczekują, że organizacja dyżurów wakacyjnych umożliwi im wypoczynek 1 regenerację sił przed nowym rokiem szkolnym. Dodatkowo,  zaległych urlopów w terminie do 30 wrzeŚn1a roku następnego wynika również wprost z kodeksu pracy. Jeżeli pracownikom przedszkoli i szkół tego nie umożliwimy, konieczne może okazać się okresowe zawieszanie pracy placówek ze względu na wysoką absencję chorobową i brak kadry.

Liczę na zrozumienie przez Państwa tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta

Miasta Poznania

Mariusz Wiśniewski