Bez kategorii

Deklaracja

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

W PRZEDSZKOLU NR 144 „Wesoła Gromada” W POZNANIU

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  1. Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………………………

  1. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………..

3. Proszę wpisać godzinę przyprowadzania i odbierania dziecka ( wpisujemy pełne godziny)

od ……………………………………do…………………………………………….

4. Zgodnie z rekomendacją Wydziału Oświaty prosimy rodziców o odbieranie dzieci do godziny16.30.

Od godziny 16.30 przedszkole jest dezynfekowane i ozonowane.

5. Stawka żywieniowa od 1 września 2020 roku wynosi 8.50zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad)

6. Rodzice dzieci alergicznych dostarczają do przedszkola zaświadczenie lekarskie o rodzaju alergii

(w przypadku alergii pokarmowej kontakt z intendentką przedszkola).

7. Rodzice dzieci nieżywiących się oraz alergicznych dostarczają gotowe posiłki lub zamienniki

w zdezynfekowanych pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności.

Każdy pojemnik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka i rodzajem posiłku

(I śniadanie, II śniadanie, obiad).

  • Posiłki przynosimy gotowe do spożycia lub do ewentualnego podgrzania. Nie przyjmujemy półproduktów do przygotowywania przez personel przedszkola.

  • Pojemniki umyte i zdezynfekowane zostaną zwrócone rodzicom przy odbiorze dziecka.

  • Nie używamy żadnych toreb wielorazowych, zostawiamy w przedszkolu same pojemniki.

8. Rodzice dzieci 5 i 6 – letnich, którzy chcą aby dziecko uczestniczyło w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej

proszeni są o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego. Dzieci zakwalifikowane na w/w zajęcia stroje

gimnastyczne przynoszą w podpisanych workach materiałowych do swojej grupy.

9. Przypominamy, że ubezpieczenie dziecka od NNW to decyzja rodzica.

10. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy

mojego dziecka.

11. Dzieci przynoszą do przedszkola chusteczki higieniczne w kartoniku (najlepiej trzywarstwowe i podpisane

imieniem i nazwiskiem dziecka).

…………………………………………..

Data i podpisy Rodziców

Oświadczam, że pojemniki, których używam do żywności są każdorazowo zdezynfekowane przed dostarczeniem do przedszkola (podpisują tylko Rodzice dzieci alergicznych).

………………………………………………..

Data i podpisy Rodziców

Rozmiar czcionki
Kontrast