Cypiski

Grupa „Cypiski” to dzieci 3 – letnie. Z dziećmi pracują dwie nauczycielki: mgr Agnieszka Zdrojewska oraz mgr Magdalena Czajczyńska. Rolę pomocy nauczyciela pełni pani Agnieszka Nonckiewicz. Pracownikiem obsługowym w tej grupie jest pani Karolina Letkiewicz.

Dzieci adaptują się do nowych warunków przedszkolnych, poznają salę, najbliższe otoczenie. Maluszki będą uczyć się samodzielności podczas posiłków, ubierania się oraz czynności higienicznych. Poznajemy zasady panujące w przedszkolu oraz staramy się ich przestrzegać.