Bez kategorii

ANKIETA

Drodzy Rodzice,

ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność spełnienia wymogów reżimu sanitarnego organ prowadzący przedszkole jest zobowiązany ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.


Jeżeli tylko jest to możliwe – zachęcamy do pozostawienia dziecka w domu

Nazwisko i imię dziecka:……………………………………………………………………………………….

Grupa wiekowa, do której uczęszcza dziecko: …………………………………………………………………

Czy Rodzic deklaruje chęć, by dziecko uczestniczyło w zajęciach opiekuńczych organizowanych przez placówkę w czasie pandemii COVID-19 z zastosowaniem reżimu sanitarnego? ………………………………

Czy oboje rodzice/prawni opiekunowie obecnie pracują? …………

Czy któreś z rodziców dziecka pracuje w jednym z poniższych zawodów:

– pracownik systemu ochrony zdrowia …………..

– pracownik służb mundurowych…………………

– pracownik handlu……………………….

– pracownik przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19……….

– pracownik instytucji związanych z utrzymaniem i działalnością miasta………………….

6. Czy w miejscu zamieszkania dziecka obecnie ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji? ……………………..

7. Czy dziecko w ostatnich dwóch tygodniach miało kontakt z kimś, kto w przeciągu tych dwóch tygodni został objęty kwarantanną? ……………………….

8. Od 25 maja 2020r. przedszkole czynne będzie od 7.00 do 17.00 – proszę zadeklarować faktyczne godziny, w jakich dziecko będzie obecne w przedszkolu ………………………………………………………

9. Proszę podać numery aktualnych telefonów kontaktowych:

Matka:……………………………………………………………………………

Ojciec:……………………………………………………………………………

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.

Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19 w jednostkach oświatowych.

………………………………………………………

(data podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Bez kategorii

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 144,,Wesoła Gromada”

na rok szkolny 2O2O 2O20

ABRAMOWlCZ STANlSŁAW
ANDRZEJEWSKA BARBARA ZOFlA
ANHOLCER NATALIA
ANIOŁA ADAM
ANlOŁEK ALEKSANDRA ANNA
ANTCZAK BARTOSZ
ANTCZAK WOJClECH
BANDOSZ HELENA
BĄCLER HANNA BĄCLER
BEDNARKlEWlCZ ZOFlA
BERBEC ALAN
BODNAR FlLlP
BORKOWSKA ZOFlA
BRODZlAK FlLlP JÓZEF
CHMlELEWSKA ZOFlA
CHUDY ANTONl JAN
ClBOROWSKl KRYSTIAN
ClCHOCKA NATALlA
CZAJKA ANTONl
CZAJKA FRANClSZEK
CZAJKA JAN
CZECH LEWSKl JAKUB
DOMAGAŁA JULlAN
DRADRACH ALEKSANDRA ANNA
DUNAJ FRANCISZEK
FRYSlAK BARBARA
GAJDA JĘDRZEJ

GAJDA LAURA
GŁOWA NATALlA
GŁOWA ROZALlA
GŁOWACKI ALEKSANDER
GŁOWACKI SEWERYN
GOS MAJA
GOŚClNlAK MICHALINA
GRADKlEWlCZ MONlKA
GRADKlEWlCZ MAJA
JANUSZKlEWlCZ STEFAN WOJClECH
JAWORSKA KAMILA IGA
JÓZFFlAK AGATA
KACPRZAK ZUZANNA
KOLANOWSKA MAJA ANNA
KONDRATOWlCZ FRANClSZEK PIOTR
KOSMECKA HELENA lRENA
KOSTFRA OLAF PlOTR
KOSClELNlAK MAClEJ
KOTECKA GABRlELA
KOWALCZYK LEON
KOZŁOWSKA JULlA
KOZŁOWSKI JAKUB
KOZŁOWSKI JAKUB
KRAWCZYK ŁUKASZ
KRAWCZYK TOMASZ
KUCHARSKl SZYMON
KURZAWA ANTONl KURZAWA
KURZAWA BARTŁOM l EJ KURZAWA
LEŚNlEWlCZ HANNA MARlA
LlNlARSKl FlLlP

SIELlCKl GABRlEL
SKRODZKl WOJClECH
SŁOWEK KRYSTYNA
SOŁTYSIAK ADAM
SOŁTYSIAK MAŁGORZATA
SOWlŃSKA LENA HANNA
SROKA JAGODA NATASZA
STEFANIAK GABRlELA
SYPNIEWSKA HANNA ALEKSANDRA
SZABŁOWSKA ZOFlA KATARZYNA
SZADKOWSKA ALEKSANDRA
SZAJEK DOMlNlK
SZCZECH BARTOSZ
SZUMSKl JAN
SZYMCZYK STEFAN

ŚWIATŁOWSKA ZUZANNA OLIWIA
TARKA RADOSŁAW
TOMASZEWSKA ZUZANNA
TOMASZEWSKl KASJAN MlKOŁAJ
TOPOLEWSKA JAGNA MONlKA
TURCZYN SEBASTIAN
TYRAKOWSKA LlLlANA
TYRAKOWSKl ALEKSANDER
TYSZKlEWlCZ JAKUB
WALDEK EWA
WALKOWlAK MICHAŁ ANDRZEJ
WALKOWlAK ZUZANNA MARlA
WASlLA MARTYNA
WlFJA POLA
WOJTKOWlAK OSKAR

LlPSKl MAKSYMlLIAN
LOPEZ SOŁTYSlK CRlSTlNA
ŁUCZAK ANTONl
ŁUCZAK WOJClECH
MIERZEJEWSKA MAJA
MlKUŁA ANTONl
MlSlAK MAKSYMlLlAN
MOLSKI OSKAR
NlEMlRO MICHAŁ
NOWACKl CEZARY
NOWAK MATEUSZ
NOWlCKA JULlA
NYCZ NlKODEM
OLBRYCH- MAJCHRZYCKA LENA
OLEJNlK MATEUSZ
ORCZYK JULlA
PEPŁOŃSKA HANNA
PlECHOCKA AGATA
PLEWlŃSKA BlANKA
POLESKA JULlA

POLESKA ZOFlA
POSEŁEK WlKTORlA MARTA
PRZEWOŹNA MARTA
PUFAL-PRĘTKlTOMASZ
REZLEWlCZ MAREK FRANCISZEK
ROGALSKl WOJClECH
RYBARCZYK MARTYNA
SACHARCZUK WOJClECH KRZYSZTOF
SADOWSKl LEON
SCHNElDER ADRlAN

WOŁElKO LILIANA
WoŹNlAK ANlELA ANNA
ZASTAWNY DAWID MACIEJ
ZAWODNA OLlWlA
ZlELlŃSKl WlTOLD GUSTAW

Lista dzieci niezakwaIifikowanych do Przedszkola nr 144,,Wesoła Gromada”

na rok szkolny 2010 / 2021

Baltrukevich Mikita

Ciaciuch Dominik

Jankiewicz Tomasz Michał

Kaczmarek Lidia

Szpotański Mateusz

Najniższa ilość punktów do przyjęcia dziecka wyniosła 170.

Bez kategorii

Informujemy, że od 16 marca 2020 r.  do 25 marca 2020 r. przedszkole otwarte jest w godzinach od 9:00       do 14:00. W piątek 20 marca 2020 r. placówka będzie nieczynna.

Bez kategorii

Szanowni Państwo !!!

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się bez zmian, sekretariat czynny w godzinach od 8:00 do 16:00.

Bez kategorii

20. 09. 2018r. – Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka,
21. 09. 2018r. – koncert pt. „Co śpi w starym zegarze”.
26. 09.. 2018r. – wyjazd do Teatru Animacji dzieci z grupy: „Jagódki” i „Rumcajsy”.
27. 09. 2018r. – wyjście do Szkoły Podstawowej nr 51 na zajęcia sportowe dzieci z grupy „Jagódki” i „Rumcajsy”.
3. 10. 2018r. – Festiwal dyni w Deli Parku” wycieczka dzieci z grupy „Jagódki”, „Rumcajsy” i „Bolki i Lolki”.
4. 10. 2018r. – wycieczka do parku w Rogalinie w poszukiwaniu jesieni dzieci z grupy „Plastusie” i „Cypiski”.
12. 10. 2018r. – koncert pt. „Magiczna historia o zaczarowanym flecie”.
18. 10. 2018r. – „Magic show” – spotkanie z iluzjonistą Brozim.
26. 10. 2018r. – „Pasowanie Na Przedszkolaka” dzieci z grupy „Cypiski”.
26. 10. 2010r. – wyjazd do Szkoły Muzycznej dzieci z grupy „Jagódki” i „Rumcajsy”.
5. 11. 2018r. – „Pasowanie na Przedszkolaka” dzieci z grupy „Plastusie”.
9. 11. 2018r. – obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przedstawienie programu artystycznego przez dzieci z grupy „Jagódki”.
15. 11. 2016r. – wyjazd do Kina Multikino 51 na przedstawienie pt. „Różnorodność kultur” dzieci z grupy „Jagódki” i „Rumcajsy”.
16. 11. 2018r. – koncert pt. „Janosikowe opowieści”.
23. 11. 2018r. – „Światowy Dzień Pluszowego Misia”.
14. 12. 2018r. – koncert „Anielskie dźwięki na cztery głosy”.
19. 12. 2018r. – „Gwiazdor w Przedszkolu”.
20. 12. 2018r. – „Jasełka i Koncert kolęd”, obiad wigilijny.
8. 01. 2019r. – „Muzyczna bajka” – wyjazd do Kina Apollo dzieci z grupy „Bolki i Lolki”, „Jagódki” i „Rumcajsy”.
9. 01. 2019r. – „Balik w Przedszkolu”.
30. 01. 2019r. – „Dzień Babci i Dziadka” w grupie „Plastusie” i „Cypiski”.
31. 01. 2019r. – „Dzień Babci i Dziadka” w grupie „Bolki i Lolki”, „Jagódki”, „Rumcajsy”.
1. 02. 2019r. – koncert „Muzyczna salsa”.
15. 02. 2019r. – koncert pt. „Królewski bal u wujka Ludwika”.
18. 02. 2019r. – „Międzynarodowy Dzień Kota”.
21. 02. 2019r. – wyjazd do Multikina 51 na przedstawienie pt. „Bajka o kolorach” dzieci z grupy „Bolki i Lolki”, „Jagódki”, „Rumcajsy”.
15. 03. 2019r. – koncert pt. „Wiosenne trele morele”.
10. 04. 2019r. – wycieczka do Szreniawy.
12. 04. 2019r. – koncert pt. „Muzyczne pisanki”.
17. 04. 2019r. – „Śniadanie wielkanocne” i „Zajączek w Przedszkolu”.
25. 04. 2019r. – wyjazd do Multikina 51 na przedstawienie pt. „Bajka o kolorach” dzieci z grupy „Plastusie”, i „Cypiski”.
17. 05. 2019r. – koncert pt. „Wyspy pełne dźwięków”.
24. 05. 2019r. – Festyn rodzinny w ogrodzie przedszkolnym.
31. 05. 2019r. – Spartakiada między przedszkolna połączona z Dniem Dziecka.
5. 06. 2019r. – wycieczka z okazji „Dnia Dziecka” do Klimkowej Osady.
7. 06. 2019r. – koncert pt. „Muzykoteka małego człowieka”.
10. 06. 2019r. – Zakończenie Przedszkola przez dzieci z grupy „Jagódki”.
13. 06. 2019r. – Zakończenie Przedszkola przez dzieci z grupy „Rumcajsy”.